Přístupnost objektů pro seniory

Kritéria pro ohodnocení stupně přístupnosti objektu pro seniory byly vytvořeny ve spolupráci s projektem SenSen. Jsou odvozeny od Metodiky kategorizace přístupnosti objektů a plně také využívá jejich formulářů. To umožňuje při mapování přístupnosti pro hendikepované současně také získat data důležitá pro seniory.

Analogicky s Metodikou kategorizace přístupnosti objektů rozslišuje objekty jako „přístupné“, „částečně přístupné“ a „obtížně přístupné nebo nepřístupné“.

 

Přístupný objekt:

 • přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem,
 • rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5%, při délce do 9 metrů maximálně 8%. Šířka pevných ramp je minimálně 110cm,
 • dveře a průchody jsou široké minimálně 70cm a výška prahů je maximálně 7cm,
 • pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100cm x hloubka 125cm, kabina je vybavena sedátkem a madlem
 • a alespoň jedna veřejně přístupná toaleta pak splňuje tyto kritéria:
  • WC mísa je vysoká alespoň 45cm a je osazena alespoň jedním madlem,
  • pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku
  • a toaleta je vybavena signalizačním tlačítkem pro přivolání pomoci.

 

Částečně přístupný objekt:

 • přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného,
 • rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5%, při délce do 9 metrů maximálně 12,5%. Šířka pevných ramp je minimálně 110cm,
 • dveře a průchody jsou široké minimálně 60cm a výška prahů je maximálně 15cm,
 • pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 70cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 80cm x hloubka 100cm. Kabina je vybavena madlem.

 

Obtížně přístupný nebo nepřístupný objekt:

 • přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Projekt vzniká za podpory

IOP - Kvalita života Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Partneři projektu

Seznam Forpsi
 
Asociace krajů české republiky Svaz měst a obcí ČR České budějovice