O projektu

„Mapy bez bariér“ usnadní plánování výletů a dovolených

Projekt „Mapy bez bariér“ doplňuje komplexní pomoc Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. Umožní lidem s omezenou pohyblivostí lepší plánování výletů a dovolených. V rámci projektu byla do konce roku 2015 zmapována přístupnost bezmála 600 objektů po celé republice. Pozornost se soustředila na národní kulturní památky a další pro turisty zajímavé objekty.

Projekt vychází z reálné poptávky lidí s postižením, kteří si aktuálně zjišťují informace o cílových turistických destinacích s velkými obtížemi. Člověk se zdravotním handicapem, který rád cestuje, před každou výpravou zdlouhavě zjišťuje informace, které plně mobilní občané ani nevnímají – zda má památka bezbariérové vstupy, jak je řešeno parkoviště nebo jsou-li na toaletách madla. Takové plánování se však netýká pouze lidí se zdravotním postižením, dostupnost informací o přístupnosti ocení i aktivní senioři, rodiny s kočárky či další skupiny osob s omezenou pohyblivostí.

Projekt vytvořil platformu pro mapující organizace i subjekty, které si své objekty již zmapovaly nebo je zmapovat chtějí. Nabízí tak jim prostředky pro publikaci naměřených dat v souladu s Metodikou publikace otevřených dat veřejné správy ČR. Komplexní data o přístupnosti jsou dostupná z jednoho místa v rámci otevřené licence. Tvůrci nových i stávajících služeb je proto mohou snadno implementovat do svých produktů, čímž se naměřená data snadno dostanou k cílovým uživatelům.

Měření a dostupnost dat

Odborní pracovníci osobně vybrané objekty navštívili a do připravených formulářů zaznamenali údaje významné pro pohyb osob s omezenou mobilitou. Jedná se například o šířku dveří, přítomnost nájezdové rampy a její sklon, rozměry výtahové kabiny nebo přístupnost a vybavenost toalet. Naměřená data jsou v rámci otevřené licence dostupná organizacím i jednotlivcům. Zjištěné údaje jsou k dispozici ve webové aplikaci „Mapy bez bariér“ a díky otevřené licenci i v aplikacích, které dnes uživatelé již znají a používají.

Financování a partneři projektu

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Partnery projektu jsou Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky a město České Budějovice.

Poděkování patří i dalším subjektům a organizacím podílejícím se na přípravě projektu:
INTERNET CZ, a. s.
Fórum pro otevřená data
Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
Pražská organizace vozíčkářů 

 

Projekt vzniká za podpory

IOP - Kvalita života Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Partneři projektu

Seznam Forpsi
 
Asociace krajů české republiky Svaz měst a obcí ČR České budějovice