Vlastivědné muzeum ve Slaném je nyní také přístupné

Díky dotaci ze sdružených prostředků strukturálních fondů EU dokončilo Město Slaný v roce 2014 „Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném.“ Budova směrem do náměstí byla opatřena novou fasádou, v interiéru byly kompletně obnoveny dvě místnosti pro sezónní výstavy včetně přednáškové místnosti v přízemí, obnoven atriový dvůr. V zrcadlovém schodišti vznikl výtah, který zajišťuje bezbariérovost objektu se všemi expozicemi.

Projekt vzniká za podpory

IOP - Kvalita života Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Partneři projektu

Seznam Forpsi
 
Asociace krajů české republiky Svaz měst a obcí ČR České budějovice